CÔNG TY BĂNG KEO NHẬT MINH | BĂNG KEO PE

CÔNG TY BĂNG KEO NHẬT MINH | BĂNG KEO PE

CÔNG TY BĂNG KEO NHẬT MINH | BĂNG KEO PE

CÔNG TY BĂNG KEO NHẬT MINH | BĂNG KEO PE
CÔNG TY BĂNG KEO NHẬT MINH | BĂNG KEO PE
83/12/13 Ấp 4 đường Bùi Công Trừng ĐT7 - 4A Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn
0868 111 538 0929 35 35 89
BĂNG KEO NANO - BĂNG KEO ĐIỆN
CÔNG DUNG: DÀNH CHO NGÀNH ĐIÊN, CÓ KHẢ NĂNG CÁCH ĐIÊN, CÁCH NHIÊT, CHỐNG CHÁY, CHỐNG GIÂT, KHÔNG TRUYỀN ĐIỆN, ĐÁNH DẤU ĐẦU DÂY, CẢNH BÁO.. QUY CÁCH: 10Y: 20,000 CÂY/ 10 CUỒN.
Giá: 0868 111 538
Giá: 0868 111 538

2018 Copyright © . All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd
Đang online: 2  Tuần: 137  Tháng: 637   Tổng Kết: 66019